LOADING
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://www.farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδικας: 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες: Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ.: 24913-50133
Fax: 24910-26364, 23914
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Φάρσαλα, 25 Οκτωβρίου 2019

Αριθ.Πρωτ.: 12496

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς Τραπεζικά Ιδρύματα
για υποβολή πρότασης/προσφοράς για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Φαρσάλων.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ βαθμού) με την επωνυμία Δήμος Φαρσάλων, που εδρεύει στα Φάρσαλα, οδός Πατρόκλου 3, με ΑΦΜ 998416991 προκειμένου να επιλέξει Τραπεζικό Ίδρυμα για την παροχή τραπεζικών εργασιών και για την έντοκη κατάθεση/διαχείριση των εσόδων/διαθεσίμων του

κ α λ ε ί
Τραπεζικά Ιδρύματα να υποβάλλουν πρόταση/προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1.Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για τη διασφάλιση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου όπως και για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:

 •  Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων της πόλης των Φαρσάλων, καθώς και καταστήματα στην πρωτεύουσα κάθε Νομού της Χώρας.
 •  Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία.
 •  Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής για την κάλυψη όλων των αναγκών των συναλλαγών μέσω εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων.

2. Όροι συνεργασίας -Ζητούμενες Τραπεζικές υπηρεσίες
Οι τραπεζικές υπηρεσίες που ο Δήμος Φαρσάλων προτίθεται να αναθέσει, είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες:
1. Επιτόκιο λογαριασμών εξυπηρέτησης ταμειακής διαχείρισης και εξυπηρέτησης μισθοδοσίας.
2. Χορήγηση καρνέ επιταγών-μη χρέωση για τη χορήγηση προεκτυπωμένων καρνέ επιταγών, ακύρωση επιταγών.
3. Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur 1ας ημέρας).
4. Μηδενικά για τον Δήμο, έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων.
5. Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line) πρόσβασης, για την ενημέρωση επί κινήσεων των λογαριασμών (extait) και των υπολοίπων τους καθώς και έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά για την συμφωνία με τα αρχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
6. Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής κατάθεσης μισθοδοσίας.
7. Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού, αντιμισθίας και αποζημιώσεων αιρετών, προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά–καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι, κ.λπ.
8. Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου.
9. Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του Δήμου που αφορούν οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς τον Δήμο.
10. Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΙΚΑ, ΔΟΥ κλπ) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου.
11. Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του Δήμου, που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες.
12. Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου
13. Δικαίωμα υπερανάληψης εκ μέρους του Δήμου Φαρσάλων.
14. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
15. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών σε πληρωμές που διενεργούνται με το σύστημα POS.
16. Έκδοση εγγυητικών επιταγών χωρίς έξοδα προμήθειας.
17. Ο αριθμός των λογαριασμών που θα ανοίξει ο Δήμος θα είναι δυο (2) με ευχέρεια του Δήμου για αύξηση. Στους λογαριασμούς το Πιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να δίνει ενιαίο επιτόκιο ανεξάρτητα από το ύψος του υπολοίπου του κάθε λογαριασμού. Οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι όψεως και ενδέχεται κάποιος απ' αυτούς να είναι και προθεσμιακός. Σε τυχόν προθεσμιακό λογαριασμό, εάν χρειαστεί να γίνει εκταμίευση μέρους ή του συνόλου του ποσού του λογαριασμού αυτού πριν από τη λήξη της προθεσμίας, θα γίνεται χωρίς επιβάρυνση του Δήμου και με επιτόκιο το προθεσμιακό.
18. Κάλυψη εξόδων στις πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου.

3. Ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου
Το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο των διαθεσίμων κυμαίνεται από 1.500.000,00 ευρώ έως 1.700.000,00 ευρώ.
Αυτοδίκαια διαχειριστής των κάθε λογής λογαριασμών και χρηματικών αποθεμάτων, είναι ο εκάστοτε Δημοτικός ταμίας του Δήμου.

4. Σύνταξη προσφορών, διάρκεια σύμβασης, λοιποί όροι
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει:
1. Να αναφέρουν τα στοιχεία του προσφέροντος Τραπεζικού Ιδρύματος.
2. Να αναφέρουν ότι απευθύνονται προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
3. Να αναφέρουν ότι η προσφορά αφορά επιτόκιο για την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου.
4. Να αναφέρουν με σαφήνεια το προσφερόμενο ύψος επιτοκίου καταθέσεων, αριθμητικώς και ολογράφως, το οποίο θα είναι σταθερό σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.
5. Να αναφέρουν το επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασμών των μισθοδοτούμενων και λοιπές παροχές ή προνόμια προς το προσωπικό του Δήμου.
6. Να αναφέρουν τυχόν κόστη στις επιμέρους τραπεζικές εργασίες.
7. Να αναφέρουν τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και παροχές που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει στον Δήμο.
8. Να είναι νόμιμα υπογεγραμμένες και να δεσμεύουν το προσφέρον Τραπεζικό Ίδρυμα.
9. Σε περίπτωση που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και επιπλέον υπηρεσίες, πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω ή να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να τα συμπεριλάβει στην κατατεθείσα προσφορά της.
10. Η σύμβαση που τυχόν θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρι 31-12-2021 με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δυο ακόμη έτη, ήτοι μέχρι 31-12-2023 ύστερα από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών η οποία (παράταση) θα προταθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, διατηρώντας τους ίδιους όρους της σύμβασης και θα επικυρωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Φαρσάλων.
11. Η τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την έντοκη κατάθεση των εσόδων των Δήμων, θα αποτελεί λόγο λύσης της σχετικής σύμβασης πριν την παραπάνω ημερομηνία χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου.
12. Το Πιστωτικό Ίδρυμα που θα επιλεγεί δεν θα μπορεί μονομερώς να προχωρά σε καταγγελία της σύμβασης προβάλλοντας ως λόγο το ύψους του επιτοκίου.
Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού η οποία θα ολοκληρωθεί µε γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
Η δε παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για τον Δήμο καμία απολύτως δέσμευση και διατηρεί το δικαίωμα να µην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως για αυτόν.

5. Κριτήριο επιλογής τραπεζικού ιδρύματος, αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και λειτουργικής άποψης προσφορά για τον Δήμο. Τυχόν επιπλέον προσφορές/παροχές θα συνεκτιμηθούν για την τελική επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος ενώ θα συνυπολογιστεί θετικά και το ύψος συμμετοχής κάλυψης εξόδων (σε μορφή χορηγίας) που σχετίζονται με πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος θα γίνει σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνέχεια η απόφαση θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06). Η αξιολόγηση των προσφορών και το άνοιγμά τους θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την ως άνω Επιτροπή.
Η εν λόγω επιλογή δύναται να καλύπτει και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας–Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων».

6. Ημερομηνία αποστολής προσφορών
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών θα κατατεθούν από τον Διευθυντή του καταστήματος ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο σε
σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, Φάρσαλα), στο πρωτόκολλο του Δήμου (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά για επιλογή τράπεζας από τον Δήμο Φάρσαλων».

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Ιορδάνης Εσκίογλου

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 14:31
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 - Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ. : 40300
Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος
Τηλέφωνο: 2491350115
Fax : 2491023914
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φάρσαλα, 24-10-2019
Αριθμ. Πρωτ: 12466

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Χατζηπλή Σοφία
2. Γκατζόγιας Νικόλαος
3. Αρσενοπούλου Βάϊα
4. Χαμορούσου Ευαγγελία
5. Καραχάλιος Αριστομένης
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (24η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στην πόλη των Φαρσάλων
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την φιλοξενία αντιπροσωπίας της πανελλήνιας περιβαλλοντικής δράσης Lets do it
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 4o: Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων / προσφορών από πιστωτικά ιδρύματα για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου
Εισηγητής: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων, οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: , .

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων, οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: , .

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 5Χ5 της πόλης των Φαρσάλων»
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων»
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 9o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων στις Κοινότητες
Εισηγητής: Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων

Κοινοποίηση (με e-mail) :
• Μπαλαμπάνη Παρασκευή (Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης)
• Μπαχατίρογλου Ελένη (Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού)
• Παπαδήμας Γεώργιος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
• Λιαπής Αναστάσιος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος)
• Αλειφτήρας Σωκράτης (Προϊστάμενος Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)
• Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων (για να παρευρεθεί υπάλληλος για την συζήτηση του 5ου θέματος)
• Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων (για να παρευρεθεί υπάλληλος για την συζήτηση του 6ου θέματος)
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 14:28
Διαβάστε περισσότερα...

cancer1

Στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης του καρκίνου του μαστού ο χειρουργός - ογκολόγος Κελέσης Νικόλαος θα ενημερώνει και θα εξετάζει όσες γυναίκες εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΚΑΠΗ Φαρσάλων, στις 29 & 30 Οκτωβρίου 2019 ώρες 10:30 π.μ. - 13:30 και 16:00 – 20:00. Παράκληση οι γυναίκες να φέρουν μαζί τους τις τελευταίες εξετάσεις (μαστογραφίες- υπέρηχοι).


Δρ Κελέσης Νικόλαος MD, PhD, SSAT
Χειρουργός Ογκολόγος
Τηλ: 6944556891
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web site: www.nkelessis.gr

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 12:47
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Φάρσαλα , 14 -10-2019
Αριθ. Πρωτ. 11905

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.2011 τεύχος Α')
2. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β').
3. Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Το άρθρο 376, παρ. 2, του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο 'διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παρ. 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται , σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους , με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379'.
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής των παρακάτω περαιωμένων έργων του Δήμου Φαρσάλων.

Α/Α Τίτλος Ανάδοχος Αριθμός Μελέτης Ημ/νια Περάτωσης Είδος παραλαβής
1 Διαμόρφωση χώρου αρχαίου δυτικού νεκροταφείου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 4/2011 31/10/2012
Προσωρινή & οριστική
2 Ασφαλτοστρώσεις 2011 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 5/2011 12/12/2011 Προσωρινή
& οριστική
3 Ανόρυξη γεώτρησης Υπέρειας ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. ΚΟΦΦΑΣ 6/2011 12/12/2011 Προσωρινή & οριστική
4 Πλακόστρωση - διαμορφώσεις Δ.Δ. Πολυδάμαντα ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 8/2011 30/07/2013 Προσωρινή
& οριστική
5 Εργα Δημοτικής ενότητας Ενιπέα: α)Υποδομές πεζοδρομίων Ευιδρίου,β)Καθορισμός Ρέματος Κρήνης,γ)Συντήρηση Πλατειών,δ)Αντικατάσταση Αγωγού Βασιλή ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ
11/2011 30/03/2013
Προσωρινή & οριστική
6 Ανακατασκευή για επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βασιλή Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
13/2011
18/12/2011
Προσωρινή & οριστική
7 Ανακατασκευή -Συντήρηση Γυμνασίου Ερέτρειας Δ.Ε. Πολυδάμαντα για επανάχρηση Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 14/2011 18/12/2011

Προσωρινή & οριστική
8 Κατασκευή Περιφερειακής οδού Κρήνης A.G.H.A. M. ΕΠΕ KATASKEYASTIKH 16/2011 25/12/2011 Προσωρινή & οριστική
9 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Υπέρειας ΑΦΟΙ Β. ΘΩΜΑ ΕΕ 12/2012 08/04/2013 Προσωρινή & οριστική
10 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Διλόφου ΑΦΟΙ Β. ΘΩΜΑ ΕΕ 13/2012 31/03/2013 Προσωρινή & οριστική
11 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Σταυρού ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14/2012 04/12/2012 Προσωρινή & οριστική
12 Ασφαλτόστρωση οδών 2012 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18/2012 30/04/2014 Προσωρινή & οριστική
13 Αναβάθμιση - διαμόρφωση υφιστάμενου μονοπατιού στη θέση "Κάστρο" της Τ.Κ. Καλλιθέας Δήμου Φαρσάλων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 20/2012 16/12/2015

Προσωρινή & οριστική
14 Συντήρηση -Επισκευή Σχολείων Δ.Ε. Φαρσάλων ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 24/2012 23/10/2012
Προσωρινή & οριστική
15 Έργα υποδομής για Αξιοποίηση Κοινόχρηστων Χώρων Δυτικής Πολεοδομικής Ενότητας και Λοιπές Οδοποιίες ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 28/2012 11/08/2013

Προσωρινή & οριστική
16 Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στη θέση 'Πλατάνια' ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 5/2013 23/05/2014
Προσωρινή & οριστική

17 Ασφαλτοστρώσεις ενιαίου Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7/2013 30/05/2014 Προσωρινή
& οριστική
18 Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου θέση Γιούρτια ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε. 8/2013 21/11/2014
Προσωρινή & οριστική
19 Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων Χώρων οικισμού Καστρακίου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.
12/2013
28/02/2014
Προσωρινή & οριστική
20 Αποχέτευση ομβρίων στη συμβολή της οδού Ξενοφώντος με την Ελ. Βενιζέλου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε. 14/2013 15/07/2014
Προσωρινή & οριστική
21 Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στο χώρο της βρύσης οδού Λαμίας ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 15/2013 16/04/2014
Προσωρινή & οριστική
22 Μόρφωση με ασφαλτικό του Ο.Τ. 223Δ στην οδό Λαρίσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 16/2013 13/04/2014
Προσωρινή & οριστική
23 Αμμοχαλικόστρωση στο αγρόκτημα Αχιλλείου ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/2013 13/02/2014 Προσωρινή & οριστική
24 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε. 19/2013 15/08/2014
Προσωρινή & οριστική
25 Πεζοδρόμια και αποχέτευση κυκλοφοριακού κόμβου Αθηνών ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 21/2013 20/02/2014
Προσωρινή & οριστική
26 Επέκταση γέφυρας στην οδό Αγ. Γεωργίου – Ν. Μοναστηρίου
Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 22/2013 14/03/2014
Προσωρινή & οριστική

27 Τεχνικά Έργα Αποχέτευσης Πολυνερίου - Λεύκης ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23/2013 22/03/2014
Προσωρινή & οριστική
28 Διαμόρφωση πεζοδρομίων 2ου Γυμνασίου – Λυκείου ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 24/2013 20/02/2014
Προσωρινή & οριστική
29 Έργα διευθέτησης οδού Τ.Κ. Σκοπιάς ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25/2013 29/04/2014 Προσωρινή & οριστική
30 Κατασκευή κλίμακας στην περιοχή Αγ. Γεωργίου μεταξύ Χ. Τρικούπη & Δευκαλίωνος, διάνοιξη της οδού Μπότσαρη ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αλεξ.
3/2014
04/07/2014

Προσωρινή & οριστική
31 Αποχέτευση και διαμόρφωση πλατείας εισόδου Τ.Κ. Χαλκιάδων ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 4/2014 21/10/2014
Προσωρινή & οριστική
32 Διαμόρφωση Τ.Κ. Αμπελειάς Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6/2014 27/10/2014 Προσωρινή & οριστική
33 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Πολυδάμαντα ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ 10/2014 16/11/2014 Προσωρινή & οριστική
34 Πλακόστρωση κλίμακας οδού Παλαμά ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 13/2014 27/12/2014 Προσωρινή & οριστική
35 Συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Δ.Ε. Πολυδάμαντα Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 14/2014 15/10/2014 Προσωρινή & οριστική
36 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Ενιπέα Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 15/2014 10/07/2014 Προσωρινή & οριστική
37 Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμού Πολυδαμείου ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 16/2014 28/08/2014
Προσωρινή & οριστική
38 Νέα γέφυρα και ανακατασκευή δύο τεχνικών ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25/2014 04/11/2014 Προσωρινή & οριστική
39 Συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Δ.Ε. Ενιπέα Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 29/2014 29/01/2015 Προσωρινή & οριστική
40 Συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Δ.Ε. Φαρσάλων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΗΛΙΑΔΗΣ 30/2014 10/04/2015 Προσωρινή & οριστική
41 Αποκατάσταση κοινοτικής οδού οικισμού Σταυρού ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 31/2014 20/04/2015 Προσωρινή & οριστική
42 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Φαρσάλων επί των οδών B' Συντάγματος Ιππικού & Χαριλάου Τρικούπη & κατασκευή φρεατίων σύνδεσης αποχέτευσης ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ 32/2014 04/07/2015
Προσωρινή & οριστική
43 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Σκοτούσσας ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 33/2014 17/12/2014
Προσωρινή & οριστική
44 Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Κ. Φαρσάλων ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ 1/2015 09/09/2015
Προσωρινή & οριστική
45 Υποδομές ηλεκτροφωτισμού Δήμου φαρσάλων ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 2/2015 15/10/2015
Προσωρινή & οριστική
46 Κατασκευή αγωγού 1Χ ομβρίων περιοχής εργατικών κατοικιών Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 3/2015 20/12/2015
Προσωρινή & οριστική
47 Διασύνδεση με πεζοδρόμια Λόφου – Μ. Ευυδρίου ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ 5/2015 17/10/2015 Προσωρινή & οριστική
48 Περίφραξη γυμναστηρίου Λόφου και αντλιοστασίων ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6/2015 04/08/2015
Προσωρινή & οριστική
49 Εργασίες συντήρησης πρασίνου Δήμου Φαρσάλων ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 8/2015 31/12/2016
Προσωρινή & οριστική
50 Διαμόρφωση πεζοδρομίων της οδού Ριζίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 10/2015 23/01/2017
Προσωρινή & οριστική
51 Αγωγός ακαθάρτων περιοχής Αγ. Νικολάου - Βαρουσίου ΒΑΙΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 11/2015 03/09/2015
Προσωρινή & οριστική
52 Αγωγός ακαθάρτων οδού Θεοφράστου ΒΑΙΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 12/2015 03/09/2015 Προσωρινή & οριστική

53 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φαρσάλων (Ρίζιον) ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13/2015 10/08/2015
Προσωρινή & οριστική
54 Συντηρήσεις σχολείων 2015 (1ου-4ου Δημοτικού, Νηπιαγωγείου Μελά, 2ου Νηπιαγωγείου κλπ) ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ 14/2015 14/12/2015
Προσωρινή & οριστική
55 Συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Δ.Ε. Ναρθακίου – Τ.Κ. Διλόφου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 15/2015 03/11/2015
Προσωρινή & οριστική
56 Συντηρήσεις – Επισκευές σχολείων Δ.Ε. Πολυδάμαντα (Δημοτικό Σχολείο ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ) Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 16/2015 25/09/2015
Προσωρινή & οριστική
57 Διαμόρφωση εισόδου Βασιλί ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/2015 03/11/2015 Προσωρινή & οριστική
58 Ολοκλήρωση οδοποιίας Αχιλλείου ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18/2015 31/01/2016 Προσωρινή & οριστική
59 Αμμοχαλικόστρώσεις οδών κτηνοτροφικών μονάδων ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ 19/2015 14/01/2016 Προσωρινή & οριστική
60 Διαμόρφωση οδών αγροκτήματος Σκοπιάς ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20/2015 03/11/2015 Προσωρινή & οριστική
61 Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης τμήματος Καλλιθέα - Ναρθάκιο ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ 21/2015 05/01/2016 Προσωρινή & οριστική
62 Νέο δίκτυο άρδευσης κοινοχρήστων χώρων Δ. Φαρσάλων ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Σ. ΣΟΦΙΑ 22/2015 13/03/2016
Προσωρινή & οριστική
63 Διαμορφώσεις πέριξ δυτικού αρχαίου νεκροταφείου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 23/2015 21/11/2016
Προσωρινή & οριστική
64 Συντήρηση και οριοθέτηση αγροτικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Ναρθακίου και οικισμού Καστρακίου, συντήρηση αγροτικών οδών οικισμού Καστρακίου ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24/2015 24/12/2015

Προσωρινή & οριστική
65 Διάνοιξη οδού Κολοκοτρώνη ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ 25/2015 02/12/2015 Προσωρινή & οριστική
66 Προσαρμογή φρεατίων στη στάθμη του οδοστρώματος στους κεντρικούς δρόμους της πόλης ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ 26/2015 02/12/2015

Προσωρινή & οριστική
67 Αποκατάσταση ναϊδρίου στο αισθητικό δάσος Δήμου Φαρσάλων ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 27/2015 17/03/2017
Προσωρινή & οριστική
68 Εγκατάσταση ενεργητικής πυρασφάλειας Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ 28/2015 25/03/2016

Προσωρινή & οριστική
69 Προσαρμογή φρεατίων ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ 1/2016 09/09/2016 Προσωρινή & οριστική
70 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Αμπελειάς ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2/2016 02/01/2017 Προσωρινή & οριστική
71 Αποκατάσταση ιστορικού μνημείου Κοιμητηρίου Καστρακίου Δ.Ε. Ναρθακίου
ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ 10/2016 22/10/2016
Προσωρινή & οριστική

72 Συνδέσεις αποχετεύσεων οικιών της οδού Καναδά ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ 11/2016 06/09/2016
Προσωρινή & οριστική

73 Συντήρηση – επισκευή Γυμνασίου Ευυδρίου
Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
16/2016
08/09/2016
Προσωρινή & οριστική
74 Συντήρηση – επισκευή σχολείων Βαμβακούς ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17/2016 08/09/2016
Προσωρινή & οριστική
75 Συντήρηση – επισκευή Δημοτικού Σχολείου Θετιδίου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 18/2016 23/10/2016
Προσωρινή & οριστική
76 Ηλεκτροφωτισμός οδού Ζωοδόχου Πηγής και τοποθέτηση φωτιστικών στη Δ.Ε. Ενιπέα ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29/2016 19/09/2016

Προσωρινή & οριστική
77 Ανακαίνιση - διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Αχιλλείου Φαρσάλων ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 27/2016 04/01/2018 Προσωρινή & οριστική
78 Αποκατάσταση ισογείου χώρου Δημαρχείου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ΚΟΡΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 5/2017 20/10/2017 Προσωρινή & οριστική

7. Τη με αριθμό 11249/2018 Απόφαση Δημάρχου.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου με τον νόμιμο αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων :

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 14:26
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Φάρσαλα , 14 -10-2019
Αριθ. Πρωτ. 11904

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.2011 τεύχος Α')
2. Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β').
3. Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Το άρθρο 376, παρ. 2, του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο 'διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παρ. 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται , σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους , με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379'.
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής των παρακάτω περαιωμένων έργων του Δήμου Φαρσάλων.

Α/Α Τίτλος Ανάδοχος Αριθμός Μελέτης Ημ/νια Περάτωσης Είδος παραλαβής
1 Διαμόρφωση χώρου αρχαίου δυτικού νεκροταφείου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 4/2011 31/10/2012
Προσωρινή & οριστική
2 Ασφαλτοστρώσεις 2011 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 5/2011 12/12/2011 Προσωρινή
& οριστική
3 Ανόρυξη γεώτρησης Υπέρειας ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. ΚΟΦΦΑΣ 6/2011 12/12/2011 Προσωρινή & οριστική
4 Πλακόστρωση - διαμορφώσεις Δ.Δ. Πολυδάμαντα ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 8/2011 30/07/2013 Προσωρινή
& οριστική
5 Εργα Δημοτικής ενότητας Ενιπέα: α)Υποδομές πεζοδρομίων Ευιδρίου,β)Καθορισμός Ρέματος Κρήνης,γ)Συντήρηση Πλατειών,δ)Αντικατάσταση Αγωγού Βασιλή ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ
11/2011 30/03/2013
Προσωρινή & οριστική
6 Ανακατασκευή για επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βασιλή Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
13/2011
18/12/2011
Προσωρινή & οριστική
7 Ανακατασκευή -Συντήρηση Γυμνασίου Ερέτρειας Δ.Ε. Πολυδάμαντα για επανάχρηση Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 14/2011 18/12/2011

Προσωρινή & οριστική
8 Κατασκευή Περιφερειακής οδού Κρήνης A.G.H.A. M. ΕΠΕ KATASKEYASTIKH 16/2011 25/12/2011 Προσωρινή & οριστική
9 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Υπέρειας ΑΦΟΙ Β. ΘΩΜΑ ΕΕ 12/2012 08/04/2013 Προσωρινή & οριστική
10 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Διλόφου ΑΦΟΙ Β. ΘΩΜΑ ΕΕ 13/2012 31/03/2013 Προσωρινή & οριστική
11 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Σταυρού ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14/2012 04/12/2012 Προσωρινή & οριστική
12 Ασφαλτόστρωση οδών 2012 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18/2012 30/04/2014 Προσωρινή & οριστική
13 Αναβάθμιση - διαμόρφωση υφιστάμενου μονοπατιού στη θέση "Κάστρο" της Τ.Κ. Καλλιθέας Δήμου Φαρσάλων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 20/2012 16/12/2015

Προσωρινή & οριστική
14 Συντήρηση -Επισκευή Σχολείων Δ.Ε. Φαρσάλων ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 24/2012 23/10/2012
Προσωρινή & οριστική
15 Έργα υποδομής για Αξιοποίηση Κοινόχρηστων Χώρων Δυτικής Πολεοδομικής Ενότητας και Λοιπές Οδοποιίες ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 28/2012 11/08/2013

Προσωρινή & οριστική
16 Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στη θέση 'Πλατάνια' ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 5/2013 23/05/2014
Προσωρινή & οριστική

17 Ασφαλτοστρώσεις ενιαίου Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7/2013 30/05/2014 Προσωρινή
& οριστική
18 Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου θέση Γιούρτια ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε. 8/2013 21/11/2014
Προσωρινή & οριστική
19 Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων Χώρων οικισμού Καστρακίου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε.
12/2013
28/02/2014
Προσωρινή & οριστική
20 Αποχέτευση ομβρίων στη συμβολή της οδού Ξενοφώντος με την Ελ. Βενιζέλου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε. 14/2013 15/07/2014
Προσωρινή & οριστική
21 Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στο χώρο της βρύσης οδού Λαμίας ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 15/2013 16/04/2014
Προσωρινή & οριστική
22 Μόρφωση με ασφαλτικό του Ο.Τ. 223Δ στην οδό Λαρίσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 16/2013 13/04/2014
Προσωρινή & οριστική
23 Αμμοχαλικόστρωση στο αγρόκτημα Αχιλλείου ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/2013 13/02/2014 Προσωρινή & οριστική
24 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. Ο.Ε. 19/2013 15/08/2014
Προσωρινή & οριστική
25 Πεζοδρόμια και αποχέτευση κυκλοφοριακού κόμβου Αθηνών ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 21/2013 20/02/2014
Προσωρινή & οριστική
26 Επέκταση γέφυρας στην οδό Αγ. Γεωργίου – Ν. Μοναστηρίου
Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 22/2013 14/03/2014
Προσωρινή & οριστική

27 Τεχνικά Έργα Αποχέτευσης Πολυνερίου - Λεύκης ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23/2013 22/03/2014
Προσωρινή & οριστική
28 Διαμόρφωση πεζοδρομίων 2ου Γυμνασίου – Λυκείου ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 24/2013 20/02/2014
Προσωρινή & οριστική
29 Έργα διευθέτησης οδού Τ.Κ. Σκοπιάς ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25/2013 29/04/2014 Προσωρινή & οριστική
30 Κατασκευή κλίμακας στην περιοχή Αγ. Γεωργίου μεταξύ Χ. Τρικούπη & Δευκαλίωνος, διάνοιξη της οδού Μπότσαρη ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αλεξ.
3/2014
04/07/2014

Προσωρινή & οριστική
31 Αποχέτευση και διαμόρφωση πλατείας εισόδου Τ.Κ. Χαλκιάδων ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 4/2014 21/10/2014
Προσωρινή & οριστική
32 Διαμόρφωση Τ.Κ. Αμπελειάς Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6/2014 27/10/2014 Προσωρινή & οριστική
33 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Πολυδάμαντα ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ 10/2014 16/11/2014 Προσωρινή & οριστική
34 Πλακόστρωση κλίμακας οδού Παλαμά ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 13/2014 27/12/2014 Προσωρινή & οριστική
35 Συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Δ.Ε. Πολυδάμαντα Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 14/2014 15/10/2014 Προσωρινή & οριστική
36 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Ενιπέα Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 15/2014 10/07/2014 Προσωρινή & οριστική
37 Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμού Πολυδαμείου ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 16/2014 28/08/2014
Προσωρινή & οριστική
38 Νέα γέφυρα και ανακατασκευή δύο τεχνικών ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25/2014 04/11/2014 Προσωρινή & οριστική
39 Συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Δ.Ε. Ενιπέα Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 29/2014 29/01/2015 Προσωρινή & οριστική
40 Συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Δ.Ε. Φαρσάλων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΗΛΙΑΔΗΣ 30/2014 10/04/2015 Προσωρινή & οριστική
41 Αποκατάσταση κοινοτικής οδού οικισμού Σταυρού ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 31/2014 20/04/2015 Προσωρινή & οριστική
42 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Φαρσάλων επί των οδών B' Συντάγματος Ιππικού & Χαριλάου Τρικούπη & κατασκευή φρεατίων σύνδεσης αποχέτευσης ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ 32/2014 04/07/2015
Προσωρινή & οριστική
43 Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Σκοτούσσας ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 33/2014 17/12/2014
Προσωρινή & οριστική
44 Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Κ. Φαρσάλων ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ 1/2015 09/09/2015
Προσωρινή & οριστική
45 Υποδομές ηλεκτροφωτισμού Δήμου φαρσάλων ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 2/2015 15/10/2015
Προσωρινή & οριστική
46 Κατασκευή αγωγού 1Χ ομβρίων περιοχής εργατικών κατοικιών Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 3/2015 20/12/2015
Προσωρινή & οριστική
47 Διασύνδεση με πεζοδρόμια Λόφου – Μ. Ευυδρίου ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ 5/2015 17/10/2015 Προσωρινή & οριστική
48 Περίφραξη γυμναστηρίου Λόφου και αντλιοστασίων ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6/2015 04/08/2015
Προσωρινή & οριστική
49 Εργασίες συντήρησης πρασίνου Δήμου Φαρσάλων ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 8/2015 31/12/2016
Προσωρινή & οριστική
50 Διαμόρφωση πεζοδρομίων της οδού Ριζίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 10/2015 23/01/2017
Προσωρινή & οριστική
51 Αγωγός ακαθάρτων περιοχής Αγ. Νικολάου - Βαρουσίου ΒΑΙΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 11/2015 03/09/2015
Προσωρινή & οριστική
52 Αγωγός ακαθάρτων οδού Θεοφράστου ΒΑΙΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 12/2015 03/09/2015 Προσωρινή & οριστική

53 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φαρσάλων (Ρίζιον) ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13/2015 10/08/2015
Προσωρινή & οριστική
54 Συντηρήσεις σχολείων 2015 (1ου-4ου Δημοτικού, Νηπιαγωγείου Μελά, 2ου Νηπιαγωγείου κλπ) ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ 14/2015 14/12/2015
Προσωρινή & οριστική
55 Συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Δ.Ε. Ναρθακίου – Τ.Κ. Διλόφου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 15/2015 03/11/2015
Προσωρινή & οριστική
56 Συντηρήσεις – Επισκευές σχολείων Δ.Ε. Πολυδάμαντα (Δημοτικό Σχολείο ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ) Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 16/2015 25/09/2015
Προσωρινή & οριστική
57 Διαμόρφωση εισόδου Βασιλί ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/2015 03/11/2015 Προσωρινή & οριστική
58 Ολοκλήρωση οδοποιίας Αχιλλείου ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18/2015 31/01/2016 Προσωρινή & οριστική
59 Αμμοχαλικόστρώσεις οδών κτηνοτροφικών μονάδων ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ 19/2015 14/01/2016 Προσωρινή & οριστική
60 Διαμόρφωση οδών αγροκτήματος Σκοπιάς ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20/2015 03/11/2015 Προσωρινή & οριστική
61 Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης τμήματος Καλλιθέα - Ναρθάκιο ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ 21/2015 05/01/2016 Προσωρινή & οριστική
62 Νέο δίκτυο άρδευσης κοινοχρήστων χώρων Δ. Φαρσάλων ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Σ. ΣΟΦΙΑ 22/2015 13/03/2016
Προσωρινή & οριστική
63 Διαμορφώσεις πέριξ δυτικού αρχαίου νεκροταφείου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 23/2015 21/11/2016
Προσωρινή & οριστική
64 Συντήρηση και οριοθέτηση αγροτικής οδού μεταξύ Τ.Κ. Ναρθακίου και οικισμού Καστρακίου, συντήρηση αγροτικών οδών οικισμού Καστρακίου ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24/2015 24/12/2015

Προσωρινή & οριστική
65 Διάνοιξη οδού Κολοκοτρώνη ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ 25/2015 02/12/2015 Προσωρινή & οριστική
66 Προσαρμογή φρεατίων στη στάθμη του οδοστρώματος στους κεντρικούς δρόμους της πόλης ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ 26/2015 02/12/2015

Προσωρινή & οριστική
67 Αποκατάσταση ναϊδρίου στο αισθητικό δάσος Δήμου Φαρσάλων ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 27/2015 17/03/2017
Προσωρινή & οριστική
68 Εγκατάσταση ενεργητικής πυρασφάλειας Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ 28/2015 25/03/2016

Προσωρινή & οριστική
69 Προσαρμογή φρεατίων ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ 1/2016 09/09/2016 Προσωρινή & οριστική
70 Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Αμπελειάς ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2/2016 02/01/2017 Προσωρινή & οριστική
71 Αποκατάσταση ιστορικού μνημείου Κοιμητηρίου Καστρακίου Δ.Ε. Ναρθακίου
ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ 10/2016 22/10/2016
Προσωρινή & οριστική

72 Συνδέσεις αποχετεύσεων οικιών της οδού Καναδά ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ 11/2016 06/09/2016
Προσωρινή & οριστική

73 Συντήρηση – επισκευή Γυμνασίου Ευυδρίου
Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
16/2016
08/09/2016
Προσωρινή & οριστική
74 Συντήρηση – επισκευή σχολείων Βαμβακούς ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17/2016 08/09/2016
Προσωρινή & οριστική
75 Συντήρηση – επισκευή Δημοτικού Σχολείου Θετιδίου ΒΑΡΣΟΣ Δ. - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 18/2016 23/10/2016
Προσωρινή & οριστική
76 Ηλεκτροφωτισμός οδού Ζωοδόχου Πηγής και τοποθέτηση φωτιστικών στη Δ.Ε. Ενιπέα ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29/2016 19/09/2016

Προσωρινή & οριστική
77 Ανακαίνιση - διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Αχιλλείου Φαρσάλων ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ 27/2016 04/01/2018 Προσωρινή & οριστική
78 Αποκατάσταση ισογείου χώρου Δημαρχείου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ΚΟΡΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 5/2017 20/10/2017 Προσωρινή & οριστική

7. Τη με αριθμό 11249/2018 Απόφαση Δημάρχου.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών από τους δημοτικούς υπαλλήλους, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής των παρακάτω περαιωμένων έργων :

 

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 14:20
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

21-01-2020

Πρόσκληση εθελοντών για το Καρναβάλι 20…

Πρόσκληση εθελοντών για το Καρναβάλι 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δήμος Φαρσάλων Πατρόκλου 3 403 00 ΦάρσαλαΤηλ. 24913 5011...

21-01-2020

Πρόσκληση καρναβαλιστών για το Καρναβάλ…

Πρόσκληση καρναβαλιστών για το Καρναβάλι 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δήμος Φαρσάλων Πατρόκλου 3 403 00 ΦάρσαλαΤηλ. 24913 5011...

16-01-2020

Διακοπή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων λόγ…

Τη διακοπή λειτουργίας για σήμερα Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 των σχολικ...

16-01-2020

Σε γόνιμο κλίμα και με απαρτία η πρώτη σ…

Σε γόνιμο κλίμα και με απαρτία η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Φαρσάλων.

Σε γόνιμο κλίμα, με θετικό πνεύμα συνεργασίας αλλά και θετικές γνωμο...

15-01-2020

Σειρά ιατρικών εξετάσεων από κινητή μονά…

     Στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης από τις κιν...

14-01-2020

Διακοπή νερού την Τετάρτη 15-1-2020.

ΔΕΥΑΦ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ Ενημερώνουμε πως την ΤΕΤΑΡΤΗ 15– 1– 2020...

14-01-2020

Διοργάνωση Καρναβαλιού 2020

Διοργάνωση Καρναβαλιού 2020

Δελτίο Τύπου Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού ...

10-01-2020

Δελτίο τύπου Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετι…

Δελτίο τύπου Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με το δρόμο Λάρισας - Φαρσάλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 9-1-2019 ΔΕΛΤΙΟ...

05-01-2020

«Βασίλεψαν» στο Σιτόχωρο Φαρσάλων.

«Βασίλεψαν» στο Σιτόχωρο Φαρσάλων.

Μνήμες από τις παλιές καλές εποχές, όταν μετά το πέρας της πρωτοχρον...

03-01-2020

Η Δημοτική Χορωδία στο "Απολλώνειο …

Η Δημοτική Χορωδία στο "Απολλώνειο Κέντρο" και στον Περιφερειάρχη κ.Αγοραστό.

Τελευταία και ίσως η σημαντικότερη εκδήλωση της Δημοτικής Χορωδίας Φ...

03-01-2020

Έντεκα καμένοι κάδοι σε δύο ημέρες στα Φ…

Έντεκα καμένοι κάδοι σε δύο ημέρες στα Φάρσαλα!

Ανησυχία επικρατεί στο δήμο Φαρσάλων από τα αλλεπάλληλα κρούσματα πυ...

01-01-2020

Δήμαρχος Φαρσάλων: Επιβεβλημένη η συνάντ…

Δήμαρχος Φαρσάλων: Επιβεβλημένη η συνάντηση φορέων με τον υπουργό για το δρόμο Λάρισας - Φαρσάλων

Με αφορμή τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ...

30-12-2019

Κάλαντα από τη δημοτική χορωδία στους δρ…

Κάλαντα από τη δημοτική χορωδία στους δρόμους των Φαρσάλων

Με ενθουσιασμό και θερμά χειροκροτήματα υποδέχθηκε τη Δημοτική χορωδ...

24-12-2019

Αγγλόφωνη μουσικοθεατρική παράσταση στα …

Αγγλόφωνη μουσικοθεατρική παράσταση στα Φάρσαλα.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων στα Φάρσαλα, το Κέντρο Ξένων ...

24-12-2019

Εντυπωσίασε η Μουσική Σχολή του ΟΠΑΚΠΑ Φ…

Εντυπωσίασε η Μουσική Σχολή του ΟΠΑΚΠΑ Φαρσάλων στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία της.

  Με μεγάλη συμμετοχή και έντονη εορταστική διάθεση έλαβε χώρα...

24-12-2019

Επιτυχημένη η Χριστουγεννιάτικη συναυλία…

Επιτυχημένη η Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Χορωδίας του δήμου Φαρσάλων

  Με επιτυχία στέφθηκε η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ...

23-12-2019

Περίσσεψε το… φιλότιμο στη συναυλία για …

Περίσσεψε το… φιλότιμο στη συναυλία για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντωπολείου στα Φάρσαλα

Συγκινητική ήταν η αθρόα συμμετοχή των πολιτών στη συναυλία που διορ...

22-12-2019

Πλήθος κόσμου στην αναβίωση του εθίμου τ…

Πλήθος κόσμου στην αναβίωση του εθίμου των λουκουμάδων μετά τη σπορά στα Φάρσαλα.

Ένα ντόπιο και πατροπαράδοτο έθιμο που συνδυάζει τη σπορά των χωραφι...

22-12-2019

Μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων εί…

Μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων είπαν τα κάλαντα στον Δήμαρχο

Χθες Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων,...

21-12-2019

Κέρδισε τις εντυπώσεις το χορευτικό του …

Κέρδισε τις εντυπώσεις το χορευτικό του δήμου Φαρσάλων στο «Πάρκο των Ευχών»

Το θερμό χειροκρότημα των επισκεπτών εισέπραξε το χορευτικό συγκρότημα...

21-12-2019

Γεμάτο εορταστικές εκδηλώσεις το ερχόμεν…

Γεμάτο εορταστικές εκδηλώσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στα Φάρσαλα

  Σε συνέχεια των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων πο...

20-12-2019

Γκολ στην… Φιλανθρωπία έβαλαν στα Φάρσαλ…

Γκολ στην… Φιλανθρωπία έβαλαν στα Φάρσαλα

Φόρεσαν τα ποδοσφαιρικά τους, μικροί και... μεγαλύτεροι και αγωνίστη...

20-12-2019

Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τη Δημοτι…

Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τη Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων στις 22 Δεκεμβρίου

Με αθρόα συμμετοχή πραγματοποιούνται οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσει...

18-12-2019

Γέμισε με Χριστουγεννιάτικα κάδρα η πλατ…

Γέμισε με Χριστουγεννιάτικα κάδρα η πλατεία Δημαρχείου των Φαρσάλων!

Μία πρωτότυπη και συνάμα όμορφη πρωτοβουλία έλαβε η Δημοτική Κοινότη...

18-12-2019

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της χορωδίας…

 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της χορωδίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρσάλων.

Η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της χορωδίας των ΚΑΠΗ του Ο...

18-12-2019

Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου στα Φάρ…

Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου στα Φάρσαλα για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Φιλανθρωπικού χαρακτήρα φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας θα πραγματοποιη...

18-12-2019

Πλήθος κόσμου στο άναμμα του Χριστουγενν…

Πλήθος κόσμου στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Αχίλλειο Φαρσάλων

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το άναμμα του Χριστου...

18-12-2019

Φορείς του Ναρθακίου στηρίζουν το Κοινων…

Φορείς του Ναρθακίου στηρίζουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο Φαρσάλων

  Σε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία προχώρησαν την Τρίτη φορείς του...

17-12-2019

Συναυλία με το Νίκο Ζιώγαλα διοργανώνει …

Συναυλία με το Νίκο Ζιώγαλα διοργανώνει ο δήμος Φαρσάλων για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

«Νοιάζομαι και προσφέρω» τιτλοφορείται η πρωτοβουλία του δήμου Φαρσά...

16-12-2019

Διανομή τροφίμων μέσω του προγράμματος Τ…

Διανομή τροφίμων μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ στα Φάρσαλα

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Ρομά Δήμου Φαρσάλων της ΔΗ.Κ.Ε...

15-12-2019

Πλούσιο το πρόγραμμα των εορταστικών εκδ…

Πλούσιο το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων στο δήμο Φαρσάλων.

Με δεκάδες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, η επαρχία Φαρσάλων θ...

13-12-2019

Φαντασμαγορική η εκδήλωση για το άναμμα …

Φαντασμαγορική η εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στα Φάρσαλα.

Κοσμοσυρροή προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην πλατεία Δημαρ...

12-12-2019

Στην Βαμβακού ανάβει σήμερα το Χριστουγε…

Στην Βαμβακού ανάβει σήμερα το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Σήμερα Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία της Βαμ...

11-12-2019

Δημιουργείται ανεξάρτητος τομέας του ΕΚΑ…

Δημιουργείται ανεξάρτητος τομέας του ΕΚΑΒ στα Φάρσαλα!

  Ιστορικής σημασίας είναι η σημερινή ημέρα για την επαρχία Φαρσ...

11-12-2019

Με εξοπλισμό ενισχύει σχολεία ο δήμος Φα…

Με εξοπλισμό ενισχύει σχολεία ο δήμος Φαρσάλων καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες τους.

  Στην ενίσχυση σχολικών μονάδων της επαρχίας Φαρσάλων με τον ...

10-12-2019

Η Χορωδία του KAΠΗ ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων…

Η Χορωδία του KAΠΗ ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων στην Αγριά Βόλου.

  Η Χορωδία του ΚΑΠΗ του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Κοιν...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας

 

 

jul


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες684383

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz